Podmínky užívání

Subjekty:
Provozovatel:
KAPA Studio s.r.o. se sídlem Juraja Závodského 474/186, Žilina 010 04.

Uživatel:
  1. Subjekt, který se aktivně nachází na některé z internetových stránek overcislo.cz
  2. Subjekt, který zveřejnil hodnocení telefonního čísla
Základní ustanovení
Internetové stránky overcislo.cz poskytuje zdarma sdílené informace od Uživatele o telefonních číslech. Hlavním cílem internetových stránek overcislo.cz je ověření telefonního čísla před podvodnými, nevhodnými nebo nežádoucími příchozími hovory.

Obsah
Všechny telefonní čísla, informace k telefonním číslům a komentáře k telefonním číslům mají informační charakter. Poskytovatel internetových stránek overcislo.cz neručí za pravdivost zveřejněných informací k jednotlivým telefonním číslům a distancuje se od zveřejněných komentářů. Provozovatel nenese zodpovědnost za vzniklé škody v rámci provozování webu overcislo.cz Telefonní čísla jsou automaticky generované, shodnost se specifickými telefonními čísly je čistě náhodná.

Pokyny pro uživatele
Hodnocení konkrétního telefonního čísla je možné prostřednictvím předdefinovaných značek nebo textovým komentářem.  

Uživatel nesmí:  

Odstranění telefonního čísla nebo komentáře
Pro odstranění telefonního čísla z databáze nebo komentáře pod telefonním číslem je třeba kontaktovat provozovatele na emailovou adresu info@overcislo.sk. Poskytovatel přehodnotí žádost na provedení úprav (odstranění tel. Čísla nebo komentáře) a provede kroky k vyhovění žádosti nejpozději 30 dnů ode dne doručení žádosti.